Adelka

Do nášho občianskeho združenia Adelka prišla ako 8 ročná. Tak ako aj iný psíkovia, aj ona pochádzala z množiteľského prostredia. Veterinárne vyšetrenie ukázalo podozrenie na pyometru, minimálne jeden cisárskych rez, trieslový pruh, silne zapigmentované oči, zapálené uši, stará fraktúra panvy, zrastené dva stavce, displázia a artróza oboch bedrových kĺbov. No a ešte sme zistili, že Adelka bola hluchá, resp. slabo počula. Blchy boli už maličkosťou.
To bol Adelkin zdravotný stav, ktorý sa postupne zhoršoval. o 2 roky neskôr sme sa jej rozhodli pomôcť a ukončiť jej bolestné trápenie. Už ju nič nebolí, hopsá si v nebíčku spolu s ostatnými. Odpočívaj v pokoji srdiečko.