Patty

Patty (nar. 07/2017) je mopsinka pochádzajúca z množiteľského prostredia.
Veselá, bezprodstredná. Jednoducho neobrúsený diamant.

Paťkine pozdravy z dočasnej opatery.
Vilko a Paťka sa pri hrách nenechali nikým vyrušovať.

Po dlhšom hľadaní si nakoniec svoj milovaný domov našla. Veľa šťastia ti želáme.