Winston

Winstonko (nar. 12/2017) je mopsík pochádzajúci zo zrušeného chovu. Po príchode k nám naše prvé kroky viedli k očnému špecialistovi- Winston mal na oku vred vo fáze “samohojenia”. Mal doslovne “dierku” v oku. Pokúsili sme sa očko zachrániť najprv konzervatívnou liečbou- kvapkami, gelmi. Ak by nezabralo, bolo by nutné riešiť oko chirurgicky. Po dvoch dňoch neustáleho kvapkania a ošetrovania oka a následnej kontrole pán veterinár skonštatoval, že liečba zaberá, očko sa začalo pekne hojiť. Kontrola o pár dní potvrdila opäť hojenie. Chirurgia oka sa tak našťastie nekonala. Očko mal Wiňúch pekne zahojené, po ” dierke” ani stopy, zostala malinká jazvička, avšak pravidelne sme gelovali ďalej . Winston tak mohol podstúpiť kastráciu a aj operačne mu bolo upravené podnebie a nosné dierky. Predoperačné vyšetrenia dopadli v poriadku. Operácia a aj samotná rekonvalescencia prebehla bez komplikácií.

Wineček objavil hračky.
Winston & Ednuška.

Wineček nám tiež odcestoval do svojho milovaného domova. Veľa šťastia, Macíček.